Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на "Център за градска мобилност" - ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.
26/04/2016

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Център за градска мобилност“ – ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Център за градска мобилност“ – ЕАД, гр. София, за периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2016 г.

2. Срокът за извършване на одита е от 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е до 31 януари 2017 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 20 май 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4118