Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен
11/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България

РЕШИ:

Предлага на Президента на Република България да награди академик чл.-кор. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н., с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за големите му заслуги към Република България в областта на денталната медицина.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 8 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4538