Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за попълване ръководството на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Александър Руменов Ненков за заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 19 май 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4090