Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
18/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен представител

Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Ивайло Георгиев Калфин като народен представител от 25. изборен район – София.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 18 май 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

3970