Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за 2015 г.
31/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения за 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 34з от Закона за специалните разузнавателни средства, чл. 261б от Закона за електронните съобщения и чл. 17, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, която осъществява предвидения в чл. 34з от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, за периода на 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 15 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

7597