Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г.
31/05/2016

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

Приема Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2015 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 9 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

7441