Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
08/06/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Полина Кръстева Карастоянова като член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.

2. Избира Петър Христов Петров за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.

Решението е прието от 43-тo Народно събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4735