Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
08/06/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Полина Кръстева Карастоянова като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.

2. Избира Димитър Кирилов Байрактаров за член и заместник-председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

4736