Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по културата и медиите
16/06/2016

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по културата и медиите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Стоян Михайлов Мирчев за член на Комисията по културата и медиите.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 22 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5109