Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
16/06/2016

 


РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по въп­росите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Стоян Михайлов Мирчев като член на Комисията по въп­росите на децата, младежта и спорта.

2. Избира Иван Тодоров Ибришимов за член на Комисията по въп­росите на децата, младежта и спорта.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 22 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5110