Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията
29/06/2016

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията

РЕШИ:

Избира Георгица Петрова Стоянова за член на Комисията за защита на конкуренцията.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юни 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

5249