Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на "Летище София" - АД
07/07/2016

 


РЕШЕНИЕ

за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София“ – АД

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата

РЕШИ:

1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Летище София“ – ЕАД, за периода 1 януари 2013 г. – 30 юни 2016 г.

2. Срокът за извършване на одита е от 1септември 2016 г. до 28 февруари 2017 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е до 31 март 2017 г.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6299