Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
08/07/2016

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

РЕШИ:

1. Отпуска държавни парични награди пожизнено за особени заслуги към българската държава и нацията в размер 700 лв. месечно съответно на:

проф. Пенчо Цветанов Стоянов,

проф. д-р Савка Михайлова Шопова-Маркова,

проф. Симеон Борисов Щерев,

Илка Василева Зафирова,

Николай Стефанов Николаев,

акад. Николай Янков Кауфман,

Александър Димитров Балкански,

за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6300