Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г.
12/07/2016

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Лятната ваканция на Народното събрание за 2016 г. е от 1 до 28 август включително.

2. Първото редовно пленарно заседание на Народното събрание след ваканцията по т. 1 е на 31 август 2016 г. (сряда) от 9.00 ч.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 13 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

5807