Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
15/07/2016

 


РЕШЕНИЕ

за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 4, чл. 86, ал. 1, чл. 93, ал. 5 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 4 от Изборния кодекс

РЕШИ:

Насрочва избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г. (неделя).

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

6285