Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
28/07/2016

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за финансов надзор

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

РЕШИ:

Избира Карина Димитрова Караиванова-Ганозова за председател на Комисията за финансов надзор.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 28 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

6222