Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на управител на Националния осигурителен институт
29/07/2016

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на управител на Националния осигурителен институт

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 37, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

1. Избира Бисер Христов Петков за управител на Националния осигурителен институт за срок четири години.

2. Решението влиза в сила от приемането му.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 29 юли 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

6286