Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство
01/09/2016

 


РЕШЕНИЕ

за обявяване на Ден на българо-унгарското приятелство

 Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България,

• Вземайки предвид инициативата на унгарски парламентаристи за определяне на Ден на българо-унгарското приятелство, внесена в унгарския парламент;

• Подкрепяйки развитието на българо-унгарското парламентарно сътрудничество в двустранните отношения и в международните организации;

• Като изразява желание за развитие на многовековните приятелски отношения между българския и унгарския народ,

РЕШИ:

Обявява 19 октомври за Ден на българо-унгарското приятелство.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 15 септември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

7581