Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.
11/10/2016

 


РЕШЕНИЕ

за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 74 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 12 октомври до 4 ноември 2016 г. включително.

2. За времето от 12 октомври до 4 ноември 2016 г. включително народните представители не ползват служебен транспорт от Народното събрание, с изключение на дните, в които са участвали в заседания на парламентарните комисии.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 12 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

8253