Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.
19/10/2016

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в периода от 2008 г. до юли 2016 г.

2. Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.

3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо от 20 членове, от които един председател и двама заместник-председатели:


Председател:


Валентин Алексиев Николов


Заместник-председатели:


Емил Димитров Симеонов,


 


Петър Владиславов Славов


Членове:


Евгени Димитров Стоев,


 


Атанас Иванов Ташков,


 


Димитър Бойчев Петров,


 


Пламен Веселинов Йорданов,


 


Евгения Даниелова Ангелова,


 


Добромир Проданов Проданов,


 


Румен Василев Гечев,


 


Георги Ченков Търновалийски,


 


Филип Стефанов Попов,


 


Йордан Кирилов Цонев,


 


Хамид Бари Хамид,


 


Петър Пандушев Чобанов,


 


Настимир Ананиев Ананиев,


 


Борис Янков Ячев,


 


Георги Александров Ковачев,


 


Любомир Владимиров Владимиров,


 


Иван Славов Иванов.


 


 4. Комисията се избира за срок от три месеца.

Решението е прието от 43-то Народно съб­рание на 20 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

8518