Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък "Бабино", за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.
19/10/2016

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък „Бабино“, за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства около предоставянето, придобиването и изпълнението на права за концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък „Бабино“, за периода от 2005 г. до края на месец септември 2016 г.

2. Комисията по т. 1 се състои от народни представители от всички парламентарни групи, като броят им се определя на пропорционален принцип.

3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, общо от 20 членове, от които един председател и двама заместник-председатели:


Председател:


Делян Александров Добрев


Заместник-председатели:


Жельо Иванов Бойчев,


 


Николай Веселинов Александров


Членове:


Кирил Боянов Калфин,


 


Станислав Стоянов Иванов,


 


Александър Руменов Ненков,


 


Валентин Алексиев Николов,


 


Методи Борисов Андреев,


 


Светлана Ангелова Найденова,


 


Таско Михайлов Ерменков,


 


Драгомир Велков Стойнев,


 


Рамадан Байрам Аталай,


 


Ахмед Реджебов Ахмедов,


 


Митхат Сабри Метин,


 


Никола Пейчев Хаджийски,


 


Валентин Любенов Павлов,


 


Атанас Славчев Стоянов,


 


Петър Христов Петров,


 


Георги Николов Недев,


 


Лъчезар Стаменов Никифоров.4. Комисията е със срок на действие от три месеца.

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 20 октомври 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Димитър Главчев

8517