Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.
26/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни

РЕШИ:

Приема Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 8 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4253