Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание
03/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу Веселин Найденов Марешки, народен представител в 44-то Народно събрание

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 във връзка с чл. 138, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер по искането на главния прокурор на Република България с вх. № 727-00-2 от 27 април 2017 г., за даване на разрешение за възбуждане и провеждане (продължаване) на наказателно преследване срещу народния представител Веселин Найденов Марешки.

2. Комисията представя доклад за дейността си, съдържащ становище и проект за решение по направеното от главния прокурор искане.

3. Комисията се състои от 10 народни представители – по двама народни представители от всяка парламентарна група.

4. Избира състав на комисията:

Председател:                            Христиан Радев Митев.

Членове:                                   Димитър Бойчев Петров,

                                                 Христо Георгиев Гаджев,

                                                 Пенчо Пламенов Милков,

                                                 Филип Стефанов Попов,

                                                 Александър Маиров Сиди,

                                                 Хайри Реджебов Садъков,

                                                 Танер Мехмед Али,

                                                 Симеон Георгиев Найденов и

                                                 Андон Димов Дончев.

5. Временната комисия се избира за срок от 7 дни.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3392