Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
04/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията

РЕШИ:

1. Отпуска пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията в размер 700 лв. месечно, съответно на:

Кеазим Яшаров Исинов

проф. Стоян Димитров Дуков

Донка Шишманова Антонова

Кирил Дончев Георгиев

Татяна Желязкова Лолова

Стефка Евстатиева (Ковачева)

Славчо Атанасов Бакалов

Никола Иванов Инджов

Михаил Иванов Белчев

Меглена Стефанова Караламбова

Йорданка Любомирова Кузманова

проф. Евгения Захариева Малеева

Димитър Петров Димитров

Димитър („Мончо“) Георгиев Симеонов

Андрей Георгиев Андреев,

за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.

2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 17 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3676