Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на министър-председател на Република България
04/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на министър-председател на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 119 на президента на Република България от  4 май 2017 г.

РЕШИ:

Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

3350