Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
04/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за приемане на структура на Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България

РЕШИ:

1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства.

2. Министерствата са:

Министерство на финансите,

Министерство на вътрешните работи,

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

 Министерство на труда и социалната  политика,

Министерство на отбраната,

Министерство на външните работи,

Министерство на правосъдието,

Министерство на образованието и науката,

Министерство на здравеопазването,

 Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018,

Министерство на културата,

Министерство на околната среда и водите,

 Министерство на земеделието, храните  и горите,

 Министерство на транспорта, информа­ционните технологии и съобщенията,

Министерство на икономиката,

Министерство на енергетиката,

Министерство на туризма,

Министерство на младежта и спорта.

3. Създава се Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.

4. Преобразува се Министерството на земеделието и храните в Министерство на земеделието, храните и горите.

5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоот­ношения във връзка със създаването и пре­образуването на министерства, включително функциите им.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

Подпечатано с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

3351