Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
05/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за омбудсмана

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 8 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4252