Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 3, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по икономическа политика и туризъм се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Петър Георгиев Кънев – председател и член на комисията;

Даниела Владимирова Савеклиева – заместник-председател и член на комисията;

Маргарита Николаева Николова – заместник-председател и член на комисията;

Адлен Шукри Шевкед – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Анна Василева Александрова, Борис Петков Кърчев, Делян Александров Добрев, Димитър Бойчев Петров, Димитър Крумов Александров, Евгения Бисерова Алексиева, Иван Николов Миховски, Теодора Радкова Георгиева, Димитър Иванов Данчев, Драгомир Велков Стойнев, Жельо Иванов Бойчев, Румен Василев Гечев, Станислав Иванов Владимиров, Христо Танчев Проданов, Александър Николаев Сабанов, Росен Живков Иванов, Делян Славчев Пеевски, Гергана Желязкова Стефанова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3531