Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по отбрана
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по отбрана

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 7, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по отбрана се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Константин Веселинов Попов – председател и член на комисията;

Владимир Цветанов Тошев – заместник-председател и член на комисията;

Николай Иванов Цонков – заместник-председател и член на комисията;

Борис Вангелов Борисов – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Антон Динев Тодоров, Георги Тенев Станков, Емил Маринов Христов, Запрян Василев Янков, Пламен Дулчев Нунев, Пламен Иванов Манушев, Христо Георгиев Гаджев, Георги Димитров Андреев, Кольо Йорданов Милев, Петър Бойков Витанов, Славчо Георгиев Велков, Спас Янев Панчев, Таско Михайлов Ерменков, Милен Василев Михов, Симеон Христов Симеонов, Джейхан Хасанов Ибрямов, Слави Дичев Нецов.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3524