Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 10, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Хасан Ахмед Адемов – председател и член на комисията;

Светлана Ангелова Найденова – заместник-председател и член на комисията;

Георги Янчев Гьоков – заместник-председател и член на комисията;

Калин Николов Поповски – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Димитър Иванов Гечев, Ивайло Любенов Константинов, Ирена Методиева Димова, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Ралица Трилкова Добрева, Румен Петров Генов, Руслан Здравков Тошев, Юлиян Михайлов Папашимов, Виолета Русева Желева, Весела Николаева Лечева, Милко Недялков Недялков, Михаил Ивайлов Христов, Надя Спасова Клисурска-Жекова, Николай Георгиев Иванов, Ерол Осман Мехмед, Албена Владимирова Найденова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3532