Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по образованието и науката
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по образованието и науката

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 11, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по образованието и науката се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Милена Цветанова Дамянова – председател и член на комисията;

Галя Енева Захариева – заместник-председател и член на комисията;

Анелия Димитрова Клисарова – заместник-председател и член на комисията;

Милен Василев Михов – заместник-председател и член на комисията;

Ерол Осман Мехмед – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Ася Атанасова Пеева, Борислав Иванов Борисов, Венка Константинова Стоянова, Даниела Димитрова Малешкова, Снежана Георгиева Дукова, Станислава Красимирова Стоянова, Таня Тодорова Петрова, Веска Маринова Ненчева, Донка Димова Симеонова, Иво Ангелов Христов, Ирена Тодорова Анастасова, Николай Иванов Цонков, Стоян Михайлов Мирчев, Станислав Тодоров Станилов, Йордан Илиев Йорданов, Сергей Манушов Кичиков, Нина Пейчева Миткова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3529