Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 12, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Славчо Стоев Атанасов – председател и член на комисията;

Стефан Апостолов Апостолов – заместник-председател и член на комисията;

Весела Николаева Лечева – заместник-председател и член на комисията;

Боряна Любенова Георгиева – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Валентин Мирчов Милушев, Владимир Славчев Вълев, Галя Енева Захариева, Георги Евдокиев Марков, Георги Запрев Динев, Димитър Крумов Александров, Светлана Ангелова Найденова, Димитър Величков Георгиев, Иван Ивайлов Ченчев, Михаил Ивайлов Христов, Теодора Атанасова Халачева, Христо Танчев Проданов, Йордан Илиев Йорданов, Севим Исмаил Али, Елхан Мехмедов Кълков.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3527