Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по здравеопазването
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 13, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по здравеопазването се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова – председател и член на комисията;

Лъчезар Богомилов Иванов – заместник-председател и член на комисията;

Георги Йорданов Йорданов – заместник-председател и член на комисията;

Георги Колев Колев – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Александър Койчев Иванов, Александър Петров Александров, Борислав Иванов Борисов, Венка Константинова Стоянова, Румен Петров Генов, Христо Грудев Грудев, Юлиян Михайлов Папашимов, Анелия Димитрова Клисарова, Валентина Александрова Найденова, Георги Георгиев Михайлов, Георги Янчев Гьоков, Иван Тодоров Ибришимов, Илиян Ангелов Тимчев, Калин Николов Поповски, Явор Божилов Нотев, Джевдет Ибрям Чакъров, Нигяр Сахлим Джафер, Нина Пейчева Миткова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3525