Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по околната среда и водите
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по околната среда и водите

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 14, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по околната среда и водите се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Ивелина Веселинова Василева – председател и член на комисията;

Христо Грудев Грудев – заместник-председател и член на комисията;

Манол Трифонов Генов – заместник-председател и член на комисията;

Атанас Славчев Стоянов – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Александър Иванов Мацурев, Андриан Иванов Райков, Васил Цветков Цветков, Десислава Ангелова Тодорова, Живко Иванов Мартинов, Младен Николов Шишков, Станислав Стоянов Иванов, Атанас Петров Костадинов, Даниел Петков Йорданов, Иван Тодоров Ибришимов, Николай Димитров Пенев, Румен Николов Георгиев, Явор Руменов Божанков, Петър Христов Петров, Борис Янков Ячев, Ерджан Себайтин Ебатин, Джевдет Ибрям Чакъров, Гергана Желязкова Стефанова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3523