Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 15, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения се състои от 22 народни представители, от които 9 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Халил Реджепов Летифов – председател и член на комисията;

Станислав Стоянов Иванов – заместник-председател и член на комисията;

Георги Страхилов Свиленски – заместник-председател и член на комисията;

Росен Живков Иванов – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Атанас Иванов Ташков, Борис Петков Кърчев, Валентин Мирчов Милушев, Ивайло Любенов Константинов, Йорданка Иванова Фикирлийска, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Павел Алексеев Христов, Радостин Радославов Танев, Александър Димитров Паунов, Димитър Иванов Данчев, Иван Димов Иванов, Лало Георгиев Кирилов, Николай Асенов Тишев, Спас Янев Панчев, Атанас Славчев Стоянов, Ихсан Халил Хаккъ, Андон Димов Дончев.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3521