Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 19, чл. 19 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика се състои от 10 народни представители – по двама от парламентарните групи на: ПП ГЕРБ, „БСП за България“, „Обединени патриоти“, „Движение за права и свободи“ и ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Борис Янков Ячев – председател и член на комисията;

Антон Динев Тодоров – заместник-председател и член на комисията;

Кирил Николаев Добрев – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Спас Георгиев Гърневски, Милко Недялков Недялков, Миглена Дойкова Александрова, Ихсан Халил Хаккъ, Симеон Христов Симеонов, Симеон Георгиев Найденов, Слави Дичев Нецов.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3540