Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 20, чл. 19 и чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се състои от 10 народни представители – по двама от парламентарните групи на: ПП ГЕРБ, „БСП за България“, „Обединени патриоти“, „Движение за права и свободи“ и ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Кристиан Иванов Вигенин – председател и член на комисията;

Ивелина Веселинова Василева – заместник-председател и член на комисията;

Петър Христов Петров – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Джема Маринова Грозданова, Иван Валентинов Иванов, Миглена Дойкова Александрова, Димитър Иванов Аврамов, Имрен Исметова Мехмедова, Полина Цветославова Цанкова-Христова, Албена Владимирова Найденова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3539