Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 22, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията по политиките за българите в чужбина се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Андон Димов Дончев – председател и член на комисията;

Маноил Минчев Манев – заместник-председател и член на комисията;

Юлиан Кръстев Ангелов – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Галя Стоянова Василева, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Димитър Николов Гамишев, Емилия Веселинова Станева-Милкова, Красен Георгиев Кръстев, Красимир Митков Събев, Тома Любомиров Биков, Александър Тихомиров Симов, Богдан Емилов Боцев, Веска Маринова Ненчева, Георги Йорданов Йорданов, Тома Николов Томов, Цветан Борисов Топчиев, Борис Вангелов Борисов, Ахмед Реджебов Ахмедов, Танер Мехмед Али.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3537