Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
09/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 23, чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата се състои от 19 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на ПП ГЕРБ, 6 от Парламентарната група на „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Обединени патриоти“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

2. Избира състав и ръководство на комисията, както следва:

Емил Димитров Симеонов – председател и член на комисията;

Владислав Тошков Николов – заместник-председател и член на комисията.

Членове: Валентин Алексиев Николов, Галя Стоянова Василева, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Иглика Иванова Иванова-Събева, Калин Димитров Василев, Мартин Владимиров Тинчев, Стефан Апостолов Апостолов, Георги Ченков Търновалийски, Денчо Стоянов Бояджиев, Драгомир Велков Стойнев, Радослав Любчов Стойчев, Кольо Йорданов Милев, Стефан Иванов Бурджев, Христиан Радев Митев, Адлен Шукри Шевкед, Димитър Иванов Аврамов, Дора Стоянова Христова.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3536