Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
10/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в състав от 6 основни представители и 6 заместващи представители, както следва:

– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 2 основни и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „БСП за България“ – 1 основен и 2 заместващи;

– за Парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на ПП ВОЛЯ – 1 основен и 1 заместващ.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

а) основни представители:

– Джема Маринова Грозданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Милена Цветанова Дамянова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Валери Мирчев Жаблянов от парламентарната група на „БСП за България“;

– Красимир Илиев Богданов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Хамид Бари Хамид от парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

– Пламен Трифонов Христов от парламентарната група на ПП ВОЛЯ;

б) заместващи представители:

– Данаил Димитров Кирилов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Анелия Димитрова Клисарова от парламентарната група на „БСП за България“;

– Петър Бойков Витанов от парламентарната група на „БСП за България“;

– Николай Веселинов Александров от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Джейхан Хасанов Ибрямов от парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

– Нина Пейчева Миткова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

– Джема Маринова Грозданова – ръководител;

– Валери Мирчев Жаблянов – заместник-ръководител;

– Красимир Илиев Богданов – заместник-ръководител;

– Хамид Бари Хамид – заместник-ръководител.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3555