Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
10/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО в състав от 6 членове, както следва:

– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама;

– за Парламентарната група на „БСП за България“ – двама;

– за Парламентарната група на „Обединени патриоти“ – един;

– за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

– Пламен Иванов Манушев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Христо Георгиев Гаджев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Николай Иванов Цонков от парламентарната група на „БСП за България“;

– Спас Янев Панчев от парламентарната група на „БСП за България“;

– Милен Василев Михов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Симеон Христов Симеонов от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

– Пламен Иванов Манушев – ръководител;

– Николай Иванов Цонков – заместник-ръководител;

– Симеон Христов Симеонов – заместник-ръководител.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3558