Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
10/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в състав от 6 основни представители и 3 заместващи представители, както следва:

– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 2 основни и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „БСП за България“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „Обединени патриоти“ – 1 основен и 1 заместващ;

– за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – 1 основен;

– за Парламентарната група на ПП ВОЛЯ – 1 основен.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

а) основни:

– Диана Иванова Йорданова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Филип Стефанов Попов от парламентарната група на „БСП за България“;

– Борис Вангелов Борисов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Джевдет Ибрям Чакъров от парламентарната група на „Движение за права и свободи“;

– Албена Владимирова Найденова от парламентарната група на ПП ВОЛЯ;

б) заместващи:

– Снежана Георгиева Дукова от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Иван Валентинов Иванов от парламентарната група на „БСП за България“;

– Петър Христов Петров от парламентарната група на „Обединени патриоти“.

3. Избира за ръководител на делегацията Димитър Борисов Главчев.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3562