Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
10/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в състав от 5 членове, както следва:

– за Парламентарната група на ПП ГЕРБ – двама;

– за Парламентарната група на „БСП за България“ – един;

– за Парламентарната група на „Обединени патриоти“ – един;

– за Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – един.

2. Избира състав на делегацията, както следва:

– Красимир Любомиров Велчев от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Павел Алексеев Христов от парламентарната група на ПП ГЕРБ;

– Петър Георгиев Кънев от парламентарната група на„БСП за България“;

– Валентин Кирилов Касабов от парламентарната група на „Обединени патриоти“;

– Рамадан Байрам Аталай от парламентарната група на „Движение за права и свободи“.

3. Избира ръководство на делегацията в състав:

– Петър Георгиев Кънев – ръководител;

– Павел Алексеев Христов – заместник-ръководител.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3563