Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г.
11/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с доклада за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество през 2016 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество във връзка с чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2016 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 май 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

3859