Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание
31/05/2017

 


РЕШЕНИЕ

по искане за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Отхвърля искането за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от поста председател на 44-то Народно събрание на Република България.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 1 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4093