Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
14/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Павел Димитров Шопов за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4404