Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и храните
22/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията поземеделието и храните

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Росен Живков Иванов за член на Комисията по земеделието и храните.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

4690