Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет
27/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет.

2. Временната комисия следва да се запознае с всички факти и обстоятелства относно проведената процедура по избор на нов тип боен самолет; извършените действия от длъжностни лица по разглеждане на постъпилите предложения от страните доставчици; отговорностите по управлението на процеса; реда за вземане на решение за завършване на процедурата по избора от Министерския съвет.

3. Временната комисия изготвя доклад за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи.

4. Временната комисия се създава на пропорционален принцип общо от 19 членове в съотношение: Парламентарна група на ПП ГЕРБ – 8 представители, Парламентарна група „БСП за България“ – 6 представители, Парламентарна група „Обединени патриоти“ – 2 представители, Парламентарна група „Движение за права и свободи“ – 2 представители, и Парламентарна група на ПП ВОЛЯ – 1 представител.

5. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:

Председател: Емил Маринов Христов,


Заместник-


 


председател:


Христо Георгиев Гаджев,


Членове:


Пламен Иванов Манушев,


 


Владимир Цветанов Тошев,


 


Антон Динев Тодоров,


 


Анна Василева Александрова,


 


Евгения Даниелова Ангелова,


 


Маноил Минчев Манев,


 


Жельо Иванов Бойчев,


 


Филип Стефанов Попов,


 


Спас Янев Панчев,


 


Николай Иванов Цонков,


 


Петър Бойков Витанов,


 


Таско Михайлов Ерменков,


 


Милен Василев Михов,


 


Борис Вангелов Борисов,


 


Симеон Христов Симеонов,


 


Джейхан Хасанов Ибрямов,


 


Слави Дичев Нецов.6. Временната комисия се създава за срок от 2 месеца.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 28 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

4766