Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз
28/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия заустановяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставеницелево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при разходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

2. Временната комисия се създава на пропорционален принцип общо от 19 членове в съотношение: Парламентарна група на ПП ГЕРБ – 8 представители, Парламентарна група „БСП за България“ – 6 представители, Парламентарна група „Обединени патриоти“ – 2 представители, Парламентарна група „Движение за права и свободи“ – 2 представители, и Парламентарна група на ПП ВОЛЯ – 1 представител.

3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:


Председател:


Диана Иванова Йорданова,


Членове:


Снежана Георгиева Дукова,


 


Диана Димова Саватева,


 


Младен Николов Шишков,


 


Петя Цветанова Аврамова,


 


Георги Запрев Динев,


 


Дилян Станимиров Димитров,


 


Тома Любомиров Биков,


 


Атанас Петров Костадинов,


 


Румен Василев Гечев,


 


Жельо Иванов Бойчев,


 


Никола Илиев Динков,


 


Любомир Бойков Бонев,


 


Димитър Величков Георгиев,


 


Йордан Апостолов Апостолов,


 


Маргарита Николаева Николова,


 


Велислава Иванова Кръстева,


 


Адлен Шукри Шевкед,


 


Дора Стоянова Христова.4. Временната комисия се създава за срок от един месец.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 29 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Димитър Главчев

4826