Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България
29/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно актуалната политика на Министерството на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България

Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Министърът на енергетиката в срок до 31 октомври 2017 г. да внесе доклад в Народното събрание относно предприетите от правителството на Република България мерки във връзка с приетия в Брюксел на 28.04.2017 г. от Комитета по чл. 75 от Директива 2010/75/ЕС Референтен документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации относно емисиите от промишлеността.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4890